WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

05-10-2009, 09:02

Składanie ofert


W związku z niepoinformowaniem przez nas oferentów o składaniu ofert w zaklejonych kopertach i możliwością dostępu do zawartych w ofertach informacji przez osoby niepowołane, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu zwraca się z prośbą o złożenie przez Państwa firmę oferty dotyczącej:

1) Wykonania projektu architektoniczno - budowlanego istniejącego budynku w stanie surowym zlokalizowanego na działce nr ew. 5270/21 obr. 15 w Sieradzu.

2) Projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem drogowym, placem manewrowym oraz parkingiem.

3) Nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Ponadto w zakres projektu będą wchodzić następujące elementy:

1) Inwentaryzacja istniejącego budynku w stanie surowym wraz z oceną techniczną.

2) Projekt architektoniczny i rozliczenie powierzchni budynków do celów notarialnych.

3) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi elementami projektu konstrukcyjnego.

4) Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączeniem do istniejącego węzła cieplnego.

5) Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji komputerowej, instalacji monitoringu.

6) Projekt instalacji wentylacyjnej z możliwością montażu klimatyzacji.

7) Projekt wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu wielostanowiskowego.

8) Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót na projektowane roboty budowlane.

9) Uzyskanie opinii p. poż., opinii pod względem ergonomii, bhp i opinii sanitarnej rzeczoznawcy.

W ofercie prosimy o podanie kwoty za wykonanie w/w czynności oraz czasu realizacji od podpisania umowy do złożenia pełnej dokumentacji w wydziale budownictwa i architektury starostwa powiatowego.

W siedzibie firmy jest do pobrania decyzja o warunkach zabudowy.

 

Oferty w zaklejonych kopertach prosimy składać w siedzibie firmy przy ul. 3 Maja 7 w pokoju nr 6 do dnia 14 października 2009r, do godziny 1200.