WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-729, ul. Smutna 28
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Wiadomości

Wiadomości

10-02-2016, 14:17

Karta WORD


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

zapraszają Państwa, nauczycieli wychowania komunikacyjnego izainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych, posiadających prawo jazdy dowolnej kategorii, na warsztaty:

Przeszkolenie specjalistyczne osób sprawdzających wiedzę i umiejętności w zakresie karty rowerowej

 

Cel szkolenia:

  • Uzyskanie kwalifikacji wymaganych zapisami Art. 65.1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151)
  • Inspirowanie uczestników do działań na gruncie szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego.
  • Przygotowanie uczestników do roli promotorów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Treści szkolenia:

  • Metodyka zajęć wychowania komunikacyjnego.
  • Materiały edukacyjne i źródła wsparcia wychowania komunikacyjnego.
  • Wychowanie komunikacyjne w podstawie programowej.
  • Organizacja zajęć w „miasteczku ruchu drogowego".
  • Elementy pierwszej pomocy medycznej.

Uczestnicy otrzymają: materiały biurowe, serwis kawowy, zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji jest udział we wszystkich zajęciach objętych tematyką przeszkolenia. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Termin realizacji: 14 maja (sobota) - WORD w Sieradzu, ul. 3 Maja 7

Godzina rozpoczęcia zajęć - 9:00

Wymiar godzin - 8

Prosimy o potwierdzenie udziału do 30 kwietnia br. WODN w Sieradzu, ul. 3 Maja 7 tel. 43/ 822 52 15