WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Wiadomości

Wiadomości

07-03-2017, 08:04

Turnieje 2017


Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wydział Edukacji UMŁ organizuje, wzorem lat ubiegłych wroku szkolnym 2016/2017 ogólnopolskie turnieje z zakresu bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz realizowanymi w szkołach zagadnieniami zzakresu wychowania komunikacyjnego:

1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych igimnazjów.

2. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

Regulaminy obu turniejów obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 są opublikowane w internecie na stronach Polskiego Związku Motorowego, w związku z czym prosimy opiekunów zespołów o wnikliwe zapoznanie się z nimi przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa: http://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

W trosce o poprawę warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży wruchu drogowym oraz zmniejszanie liczby ofiar wypadków drogowych z ich udziałem, Polski Związek Motorowy i Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydział Edukacji UMŁ zwraca się z prośbą do Szanownych Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o zapewnienie jak najliczniejszego udziału uczniów, promocję turniejów oraz przygotowanie uczestników do udziału w tych imprezach.

 

 

Ważne:

Wojewódzki Komitet Organizacyjny podjął Uchwałę dotyczącą zmiany w pkt.3 działu VI regulaminu, dotyczącą składu osobowego drużyn szkół podstawowych z czteroosobowych na trzyosobowe i w związku z powyższym w XL Turnieju BRD dla szkół podstawowych na terenie województwa łódzkiego w wyniku eliminacji szkolnych tworzone mają być trzyosobowe drużyny danej szkoły reprezentujące ją w dalszych etapach turnieju.

W przypadku szkół aspirujących do finału ogólnopolskiego i europejskiego opiekunowie drużyn powinni przygotowywać zespół w składzie 4 osobowym /2+2/ w wieku określonym w regulaminie turnieju dz.VI pkt 3.3.

 

 

XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017r. - informacje szczegółowe

 

 

XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2017 r. - informacje szczegółowe

 

 

Karta zgłoszenia drużyny