WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna

24-05-2017, 09:09

Zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia WORD Sieradz


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zaprasza do złożenia ofert, w postępowaniu dotyczącym usługi ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, w zakresie:

PAKIET 1

- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

PAKIET 2

- ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zalacznik nr 1 - Opis ryzyka

Zalacznik nr 2 - Szczegolowy opis przedmiotu ubezpieczenia

zmodyfikowany Zalacznik nr 2 - Szczegolowy opis przedmiotu ubezpieczenia

Zalacznik nr 3a - Projekt umowy do Pakietu 1

Zalacznik nr 3b - Projekt umowy do Pakietu 2

Załącznik nr 4a - Formularz ofertowy do Pakietu 1

Załącznik nr 4b - Formularz ofertowy do Pakietu 2

 

pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego


protokół posiedzenia komisji przetargowej