WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

07-06-2017, 14:08

Przetarg na ubezpieczenie WORD Sieradz


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, w zakresie:

PAKIET 1

- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 

PAKIET 2

- ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zalacznik nr 1 - Charakterystyka Zamawiającego

Zalacznik nr 2 - Szczegolowy opis przedmiotu zamówienia

Zalacznik nr 3a - Projekt umowy do Pakietu 1

Zalacznik nr 3b - Projekt umowy do Pakietu 2

Załącznik nr 4a - Formularz ofertowy do Pakietu 1

Załacznik nr 4b - Formularz ofertowy do Pakietu 2

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1

Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy art 24 ust 1

Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa

 

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia