WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-729, ul. Smutna 28
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Wiadomości

Wiadomości

27-04-2018, 11:48

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy


Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu z siedzibą: ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną, adres: sekretariat@wordsieradz.pl lub telefonicznie 43 822 62 68, 43 822 62 69, tel./fax 43 822 62 67.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.

5. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy będzie niemożliwa.

6. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy.

7. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Administrator - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest adw. Justyna Kwiatkowska-Lendzion.

Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej justyna.kwiatkowska-lendzion@wordsieradz.pl - niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.

Dodatkowo, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu podaje, iż na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 232) osoba egzaminowana zostaje przydzielona do egzaminatora. W celu bieżącego wskazania osobie egzaminowanej, w którym pojeździe będzie zdawała egzamin praktyczny i skierowania osoby egzaminowanej do właściwego pojazdu, dane osoby egzaminowanej wyłącznie w postaci imienia i nazwiska zostaną odczytane przez koordynatora.