WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

01-06-2010, 14:24

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na roboty budowlane


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

 

„ Budowa budynku o funkcji administracyjno - usługowej z wykorzystaniem istniejącej bryły, parkingu samochodów osobowych i placu manewrowego wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz budowa myjni samochodowej na potrzeby własne". „ Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno - usługowym, budowa węzła cieplnego, budowa zjazdu z drogi publicznej, budowa zewnętrznego oświetlenia placu manewrowego, wymiana przęseł istniejącego ogrodzenia".

załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

załącznik nr 2 Dokumentacja teczniczna, specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych, przedmiary 

                         (archiwum samorozpakowujące się)

 

 

 

 Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu:

 

I. Zapytanie z firmy INET

2010.06.10

pismo z firmy INET

odpowiedzi na pytania zawarte z w piśmie

Odp. na pytanie 1: W przypadku rozbieżności między projektem a przedmiarami podstawę wyceny stanowią załączone przedmiary.

Odp. na pytanie 2: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 4.202.961,45 zł brutto ( 3.445.050,37 zł netto)

 

 II. Zapytanie z firmy TATAMI POLAND

2010.06.11

pismo z firmy TATAMI POLAND

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na Budowę budynku o funkcji administracyjno-usługowej:

Odpowiedź na pytanie 1: Przeszklenia zewnętrzne mają być wykonane z profili aluminiowych z przekładką z tworzyw sztucznych, tzw. " ciepłe" w kolorze białym. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zanjduje się w projekcie technicznyym.

Odpowiedź na pytanie 2: Bramy uchylne garażowe w kolorze brązowym, automatyka podnosząca bramę sterowaną pilotem. Pozostałe dane w projekcie technicznym.

Odpowiedź na pytanie 3: Usytuowanie drzwi o odporności ogniowej i ich klasa odpornosci pokazane są na rzutach przyziemia i kondygnacji.

Odpowiedź na pytanie 4: Posadzki betonowe mają być utwardzane powierzchniowo i spełniać warunki techniczne dla tego typu obiektu.

Odpowiedź na pytanie 5: Balustrada ma być zgodna z projektem technicznym. Nie wymaga się stali nierdzewnej.

Odpowiedź na pytanie 6: Informacje na temat elewacji i jej kolorystki zawarte są na rysunkach w projekcie technicznym.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na Remont i przebudowę budynku administracyjno-usługowego:

Odpowiedź na pytanie 1: Warunki, jakim ma odpowiadać stolarka okienna zawarte są w opisie technicznym.

Odpowiedź na pytanie 2: Wszystkie dane na temat drzwi określa projekt techniczny i opis w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 3: Nie wymaga się stali kwasoodpornej.

Odpowiedź na pytanie 4: Kabina prysznicowa ma być półokrągła o szer.90 cm z wypełnieniem szklanym.

Odpowiedź na pytanie 5: Pozycja 61 dotyczy demontażu. Dla pozycji 62 dotyczy przedmiaru: wszelkie niezbędne dane zawiera projekt techniczny i opis pozycji przedmiaru.

 

 III. Zapytanie z firmy "Zakład Drogownictwa i Inżynierii"

2010.06.14

pismo z firmy "Zakład Drogownictwa i Inżynierii"

Odpowiedź na pytanie: Wszelkie informacje techniczne dotyczące placu manewrowego znajdują się w dokumentacji technicznej "Plac manewrowy".

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

2010.06.14

pismo z firmy Enviro Instalator

W trybie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy p.z.p. dokonujemy zmiany w treści siwz poprzez zamieszczenie informacji dotyczących sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej - odprowadzanie wód gruntowych z terenu placu manewrowego - w sposób następujący

  1. Rozdział 4 § 45 - przedmiar budowa placu manewrowego oraz zjazdu publicznego uzupełniono o przedmiar sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej - odprowadzanie wód opadowych z terenu projektowanego placu manewrowego.
  2. Rozdział 4 § 58 - projekt budowy placu manewrowego i zjazdu publicznego uzupełniono o projekt sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego placu manewrowego.

projekt techniczny i przedmiar sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego placu manewrowego

 

Ze względu na powyższe zmianie ulega termin składania ofert. Przedłuża się termin składania ofert do dnia 21.06.2010r. godz 12:00. Miejsce składania ofert - bez zmian.

 

Informacje o zmianie ogłoszenia nr. 152762-2010 z dnia 2010-06-01 zamieszczono w BZP pod numerem 166898-2010 w dniu 14.06.2010.

 

Korekta do odpowiedzi z dnia 10.06.2010 w sprawie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia - aktualnie wynosi 4.418.647,65 zł brutto (3.621.842,34 zł netto).

 

 

IV. Zapytanie z firmy ZAMBUD II

2010.06.15

pismo z firmy ZAMBUD II

Odpowiedź na pytanie: Zawiadamiamy, że w trybie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy p.z.p. dokonujemy zmiany w treści siwz, ponieważ zmieniony został termin składania ofert bez podania zmiany terminu wniesienia wadium.

To oczywiste zaniechanie skutkuje zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale 1 § 8 - wadium należy wnieść do dnia 21.06.2010r. do godz. 900.

 

 V. Zapytanie z firmy ENVIRO

2010.06.17

pismo z firmy ENVIRO

Odpowiedź na pytanie 1: Zakres prac określa przedmiar.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający nie narzuca określonego typu separatora. Należy zastosować taki separator, który spełnia warunki dla tego typu obiektu.

 

 

VI. Zapytanie z firmy ZAMBUD II

2010.06.18

pismo z firmy ZAMBUD II

Odp. na pytanie 1:Ilość stolarki potrzebnej do wymiany w budynku remontowanym określona jest w dziale 4przedmiarów. Wszelkie niezbędne dane do wyceny zawarte są na rysunkach dokumentacji technicznej.

Odp. na pytanie 2: Dla budynku bodowanego zestawienie stolarki znajduje się w tomie II dokumentacji technicznej, rysunek P-7.

Odp. na pytanie 3:Pozycja 76 przedmiarów w wystarczający sposób opisuje okna podawcze.

Odp. na pytanie 4:W pozycji 77 obmiar 4,0 x 2,45 odnosi się do bramy garażowej segmentowej otwieranej za pomocą pilotów. Obmiar 5,84 x 3,00 odnosi się do segmentowej bramy, która ma stanowić kurtynę w sali wykładowej również podnoszonej i opuszczanej automatycznie.