WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Wiadomości

Wiadomości

21-06-2010, 13:23

Konferencja BRD Sieradz 2010


W dniu 10 czerwca 2010 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

 w Sieradzu i Kuratorium Oświaty w Łodzi zorganizowali regionalną

KONFERENCJĘ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 POD HONOROWYM PATRONATEM

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WŁODZIMIERZA FISIAKA

  

TEMAT: Prawidłowa edukacja warunkiem poprawy bezpieczeństwa

w ruchu drogowym.

 

 

 

Konferencja odbyła się w Sali „C" Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

 

Program Konferencji

 

10:00-10:15   Powitanie uczestników i gości - dyrektor WORD w Sieradzu Henryk Waluda 

                         Otwarcie Konferencji - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty - Elżbieta Modrzejewska

10:15-10:45 Analiza zagrożeń i głównych problemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu

                        drogowego w województwie łódzkim - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi

                        Cezary Popławski

10:45-11:15 Wychowanie komunikacyjne jako niezbędny element współczesnego modelu

                        edukacji -Starszy wizytator Aleksandra Budzianowska, Kuratorium Oświaty w Łodzi

                        - Delegatura w Sieradzu 

11:15-11:30 Rozbudowa infrastruktury wspierającej wychowanie komunikacyjne

                         - (prezentacja) Pan Henryk Waluda dyr. WORD w Sieradzu

11:30-11:45 Wspieranie przez WORD w Sieradzu działań szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań

                        z zakresu wychowania komunikacyjnego - Tomasz Olejnik Koordynator działu BRD i Szkoleń

11:45-12:00 Działania profilaktyczne, edukacyjne i propagandowe prowadzone przez KP Policji w Łasku

                       dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie powiatu -aspirant sztabowy

                       Jarosław Siudmak, naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łasku

12:00-12:20 Program profilaktyczny Żandarmerii Wojskowej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

                       w siłach zbrojnych RP na lata 2010 -2012 - starszy chorąży Bogdan Łukomski - Placówka

                       Żandarmerii Wojskowej w Sieradzu

12:20-12:40 Dyskusja oraz pytania i wnioski uczestników

 

 

      W Konferencji uczestniczyło 137 osób ; dyrektorzy szkół, nauczyciele, policjanci, samorządowcy. W dyskusji podnoszono sprawę budowy Miasteczek Ruchu Drogowego oraz dofinansowywanie przez WORD w Sieradzu działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zorganizowana przez Centrum BRD w Łodzi.

 

      Uczestnicy Konferencji otrzymali zestaw materiałów promocyjnych PZU, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Sieradzu oraz dydaktyczny program komputerowy ufundowany przez WORD w Sieradzu.

 

      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu składa podziękowanie wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom, sponsorom i uczestnikom konferencji. Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z obrad.

 

 

Powitanie uczestników i gości Konferencji przez dyrektora WORD - Henryka Waludę. Towarzyszą: dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi Elżbieta Modrzejewska oraz koordynator działu BRD i Szkoleń Tomasz Olejnik.

 

 

Uczestnicy Konferencji podczas obrad.

 

 

Wśród zaproszonych gości uczestniczyła m. innymi radna Sejmiku Wojewódzkiego I.M. Nowacka.

 

 

Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziło wystąpienie Cezarego Popławskiego - naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Łodzi.

 

 

Dyrektor WORD w Sieradzu - Henryk Waluda prezentował działania podejmowane dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

Profesjonalna i bardzo ciekawa prezentacja sprzętu ratownictwa przedmedycznego przygotowana przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi towarzyszyła uczestnikom konferencji.

 

 

Wicestarosta sieradzki - Zbigniew Krasiński złożył podziękowanie dla WORD-u w Sieradzu za owocną współpracę w budowie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w pobliżu szkół i placówek oświatowych.