WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

26-07-2010, 14:13

Ogłoszenie wyniku przetargu


Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w przetargu na realizację zadania pod nazwą:

1. „Budowa budynku o funkcji administracyjno-usługowej z wykorzystaniem istniejącej bryły, parkingu samochodów osobowych i placu manewrowego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa myjni samochodowej na potrzeby własne."

2.„Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno-usługowym, budowa węzła cieplnego, budowa zjazdu z drogi publicznej, budowa zewnętrznego oświetlenia placu manewrowego, wymiana przęseł istniejącego ogrodzenia."

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez P.H.B. „ZAMBUD II" Bartłomiej Biniek ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz. Uzasadnieniem wyboru jest najniższa cena zaproponowana przez Wykonawcę, będąca kryterium oceny ofert zawartym w siwz. Oferta firmy „ZAMBUD II" otrzymała 100 pkt i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość punktów

1.

P.H.B. „ZAMBUD II"

Bartłomiej Biniek

ul. Oksińskiego 62

 98-200 Sieradz

100

2.

Konsorcjum Firm:

Copper-pol Jacek Owczarek

oraz Copper-pol Sp. zo.o.

ul. Polna 3

95-200 Pabianice

99,81

3.

Konsorcjum Lider GRAFIT Sp. zo.o.

P.P.H.U. GRAFIT s.c.

Marcin Gwis, Roman Kałuża, Ryszard Mes

ul. Jana Pawła II 84L

98-200 Sieradz

92,83

4.

Konsorcjum

INET BARTIMEX

Aleja Pokoju

98-200 Sieradz

92,25

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania zostały odrzucone oferty złożone przez Wykonawców z powodu błędu w sposobie obliczania ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 Pzp).

 

- Konsorcjum ENVIRO - SERWIS s. c. i BUD - TRANS

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum

ENVIRO - SERWIS s.c.

Sz. Gajderowicz, W. Dziemidkiewicz

ul. Polna 6

98-200 Sieradz

 

- TATAMI POLAND

Mieczysław Pajszczyk

ul. Łódzka 57

95-050 Konstantynów Łódzki

 

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe

„MARK - BUD" Sp. z o. o.

 ul. Paderewskiego 2a

98 -200 Sieradz

 

Umowa dotycząca przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało doręczone fax-em każdemu z Wykonawców.