WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-729, ul. Smutna 28
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Wiadomości

Wiadomości

05-10-2010, 14:09

Sprawdzian na kartę motorowerową


    Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy że w dniu 9 października 2010 roku (sobota) , uczniowie gimnazjów spełniający ustawowe wymagania, mogą przystąpić do sprawdzianu wiedzy i umiejętności niezbędnych do ubiegania się o wydanie karty motorowerowej. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności prowadzone przez egzaminatorów, odbywać się będzie w WORD w Sieradzu, ul. 3-go Maja 7o godz.10 00 . Sprawdzian rozpoczyna się od części teoretycznej i po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat dopuszczony jest do części praktycznej. Po wykazaniu się wymaganym poziomem wiedzy i umiejętności kandydat otrzyma wpis do karty zaliczeń i po uzyskaniu wszystkich wymaganych wpisów (rodzice, wychowawca klasy) może ubiegać się o wydanie karty motorowerowej przez Dyrektora Gimnazjum. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest przedstawienie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia rodziców/opiekunów, którego wzór zamieszczamy poniżej. Uczniowie mogą przystąpić do sprawdzianu z kartą zaliczeń wydaną przez szkołę, lub otrzymają ją od egzaminatora WORD po pozytywnym wyniku. Przeprowadzenie sprawdzianu jest nieodpłatne. Wskazana jest obecność podczas sprawdzianu, wraz z uczniem, jego rodzica/opiekuna/nauczyciela. Powyższa oferta dotyczy przede wszystkim osób, które z różnych powodów nie mogły przystąpić do sprawdzianu w szkole , lub uzyskały negatywny wynik. Do sprawdzianu można przystępować tylko raz (bez możliwości poprawki). Życzymy pomyślności podczas sprawdzianu i zapraszamy do udziału.

 

 oświadczenie rodziców