WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

06-04-2011, 10:58

Wykonanie robót dodatkowych (2)


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

jako Zamawiający w trybie zamówienia z wolnej reki na wykonanie robót dodatkowych polegających na:

* Wymianie pionów kanalizacji deszczowej z żeliwnych na PCV

* Zmianie sterowania oświetlenia garażu wraz z detektorami ruchu

* Dodatkowej izolacji ław fundamentowych i dozbrojenia schodów zewnętrznych

* Demontażu studni betonowej

* Przebudowie wejścia do klatki schodowej

zawiadamia, że:

W wyniku negocjacji z wykonawcą, odbytych w dniach 29-30 03 2011 r. postanowił o udzieleniu zamówienia dla Konsorcjum ENVIRO-SERWIS S.C. i BUD-TRANS z siedzibą dla Lidera Konsorcjum: 98-200 Sieradz ul. Polna 6.

Uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia, były przesłanki wynikające z treści art.67 ust.1 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

 Przedstawiona przez wykonawcę oferta spełniała wszystkie oczekiwania zamawiającego tj. dotyczące ceny, akceptacji zakresu robót i treści umowy zawierającej oczekiwany termin wykonania i gwarancje. Wykonawca przedstawił również wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z ustawy Pzp.

Negocjacje odbyte z jednym wykonawcą w dniach 29-30 03 2011 roku zakończone zostały pomyślnie i ich wynik stanowił podstawę do podpisania umowy, która została zawarta w dniu 04.04.2011r..

Wartość robót dodatkowych objętych zamówieniem wynosi 21442,44 zł (brutto) słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote, 44 grosze. Termin wykonania zamówienia do dnia 15 kwietnia 2011 roku.