WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

10-05-2011, 10:28

przetarg na sprzedaż trzech wiat, garażu i kontenera


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż trzech wiat, garażu i kontenera.

I. Charakterystyka wiaty dużej:

- metalowa z przeszkleniem z pleksy, pokryta blachą falistą o wysokości 2 cm, profile konstrukcyjne metalowe 5x5 cm

- wymiary dł. 440 cm, szer. 220 cm, wys. 245/210 cm

- cena wywoławcza: 900 zł brutto

II. Charakterystyka wiaty małej:

- metalowa z przeszkleniem z pleksy, pokryta blachą falistą o wysokości 1,5 cm, profile konstrukcyjne metalowe 5x5 cm

- wymiary dł. 220 cm, szer. 160 cm, wys. 230 cm

- cena wywoławcza: 600 zł brutto

- ilość wiat - 2 szt.

III. Charakterystyka garażu:

- metalowy wykonany z blachy falistej ocynkowanej o wysokości 2 cm, konstrukcja szkieletowa z płaskownika, wrota dwuskrzydłowe

- wymiary dł. 500 cm, szer. 600 cm, wys. 200 cm

- cena wywoławcza: 600 zł brutto

IV. Charakterystyka kontenera:

- metalowy, konstrukcja z ceownika, pokryty blachą falistą o wysokości 2 cm, dach z blachy falistej o wysokości 5 cm, drzwi wejściowe i okno w szczycie

- cena wywoławcza: 200 zł brutto

V. Obowiązkowa zawartość oferty:

- imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwa firmy i jej siedziba

- data sporządzenia oferty

- oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- oferowana cena i sposób zapłaty

Oferta zostanie zakwalifikowana do przetargu jeśli deklarowana cena nie będzie mniejsza od podanej w ogłoszeniu.

VI. Składanie ofert i dodatkowe informacje:

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem:

„Wiata duża"

„Wiata mała"

„Garaż"

„Kontener"

należy składać w sekretariacie WORD w pok. 6 w Sieradzu ul. 3-go Maja 7 do 18.05.2011r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Oferentów w pok. 7 o godz. 11:05.

Szczegółowe informacje o przetargu i wgląd do regulaminu przetargu w sekretariacie WORD w dniach 12-18.05.2011r. w godzinach pracy i na stronie internetowej www.wordsieradz.com. Przedmioty przetargu można oglądać w ww. terminie w WORD w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7.

 

Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 3 sztuk wiat metalowych, garażu metalowego i kontenera