WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-729, ul. Smutna 28
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Wiadomości

Wiadomości

21-06-2011, 09:11

Sprawdzian wiedzy i umiejętności na kartę motorowerową


  W dniu 18 czerwca 2011 roku WORD był organizatorem sprawdzianu wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania karty motorowerowej. Sprawdzian cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Niestety poziom przygotowania zdających oceniamy jako słaby.

  Do sprawdzianu teoretycznego w formie testu sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i obsługi technicznej motoroweru przystąpiło 85 osób, wynik pozytywny uzyskało tylko 10 zdających. W sprawdzianie umiejętności praktycznych z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego wzięły udział 23 osoby, z tego pozytywny wynik uzyskało 18 zdających. Należy ocenić że umiejętności praktyczne zdający opanowali w stopniu bardzo dobrym, natomiast wiedza była na poziomie niezadawalającym. Sprawdzian przeprowadzili pracownicy Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Szkoleń WORD w Sieradzu z pomocą egzaminatorów. Serdecznie dziękujemy współorganizatorom bez których pomocy trudno byłoby zrealizować to zadanie:

Panu Mirosławowi Pietrusowi - Wydział Ruchu Drogowego K. P. Policji

Panu Krzysztofowi Klimasowi - Gimnazjum nr 1

Ks. Janowi Witkowskiemu - Zespół Szkół Katolickich

Pani Kazimierze Gotkowicz - Szkoła Podstawowa nr 10

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik na sprawdzianie i mogą otrzymać kartę motorowerową uprawniającą do poruszania się motorowerem po drogach publicznych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sieradzu.

W załączniku do pobrania zamieszczamy test , który pisali zdający z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami.

Test karta motorowerowa.pdf