WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Wiadomości

Wiadomości

06-10-2008, 18:16

Zarządzenie nr 3/2008 roku Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu


Zarządzenie nr 3/2008 roku Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu
z dnia 19 września 2008 roku


w sprawie organizacji szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. 2008 r Nr 132, poz. 839, ) postanawiam, co następuje:

§1.

Począwszy od miesiąca września 2008r organizować szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym zgodnie z przepisami prawa.

§2.

Program oraz zasady prowadzonych szkoleń określa regulamin, który stanowi Załącznik nr 1 do tego zarządzenia

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz w formacie PDF