WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

24-11-2011, 13:04

Unieważnienie przetargu na paliwa WORD 2011


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, że unieważnia powyższe postępowanie z uwagi na fakt, iż kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 372784-2011 nie są tożsame z kryteriami oceny ofert zamieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.