Categories: wiadomości
      Date: pa 13, 2015
     Title: Wstrzymanie egzaminów praktycznych na kategorie AM, A, A1 i A2 w okresie zimowym
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z § 17pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami , szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, zawiadamia, że w okresie od 23 listopada 2015r. do 18 marca 2016r. będą wstrzymane egzaminy praktyczne dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM (motorower), A, A1, A2 (motocykle).
Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo osób ubiegających się o prawo jazdy w trudnych warunkach zimowych.

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z § 17pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami , szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, zawiadamia, że w okresie od 23 listopada 2015r. do 18 marca 2016r. będą wstrzymane egzaminy praktyczne dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM (motorower), A, A1, A2 (motocykle).
Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo osób ubiegających się o prawo jazdy w trudnych warunkach zimowych.