Categories: przetargi
      Date: maj 24, 2017
     Title: Zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia WORD Sieradz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zaprasza do złożenia ofert, w postępowaniu dotyczącym usługi ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, w zakresie:

PAKIET 1

- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

PAKIET 2

- ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych

 

W załączeniu pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

oraz protokół posiedzenia komisji przetargowej

 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zaprasza do złożenia ofert, w postępowaniu dotyczącym usługi ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, w zakresie:

PAKIET 1

- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

PAKIET 2

- ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zalacznik nr 1 - Opis ryzyka

Zalacznik nr 2 - Szczegolowy opis przedmiotu ubezpieczenia

zmodyfikowany Zalacznik nr 2 - Szczegolowy opis przedmiotu ubezpieczenia

Zalacznik nr 3a - Projekt umowy do Pakietu 1

Zalacznik nr 3b - Projekt umowy do Pakietu 2

Załącznik nr 4a - Formularz ofertowy do Pakietu 1

Załącznik nr 4b - Formularz ofertowy do Pakietu 2

 

pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego


protokół posiedzenia komisji przetargowej