Categories: wiadomości
      Date: kwi 27, 2018
     Title: Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu z siedzibą: ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną, adres: sekretariat@wordsieradz.pl lub telefonicznie 43 822 62 68, 43 822 62 69, tel./fax 43 822 62 67.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.

5. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy będzie niemożliwa.

6. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy.

7. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu z siedzibą: ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną, adres: sekretariat@wordsieradz.pl lub telefonicznie 43 822 62 68, 43 822 62 69, tel./fax 43 822 62 67.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.

5. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy będzie niemożliwa.

6. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy.

7. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.