WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

a także w soboty:

11, 25 styczeń 2020,

08, 22 luty 2020,

07,21 marzec 2020,

04,18 kwiecień 2020,

9, 23 maj 20120,

06, 20 czerwiec 2020,

04, 18 lipiec 2020,

01, 22 sierpień 2020,

05, 19 wrzesień 2020,

03, 17 październik 2020,

07, 21 listopad 2020,

05, 12 grudzień 2020,

W miesiącu czerwcu 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 12.06.2020 roku. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 06.06.2020 roku.

W miesiącu grudniu 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 24.12.2020 roku. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 05.12.2020 roku.

 

W celu wyznaczenia terminu egzaminu należy zgłosić się w naszym ośrodku z ważnym dokumentem tożsamości. Istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu telefonicznie pod numerem 43 822 10 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 i 14:00 do 15:00 lub 24h na dobę za pomocą strony internetowej info-car.pl Przed zapisaniem się prosimy pamiętać o uwolnienu profilu z innego WORD-u

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Jednocześnie na podstawie § 11 ust. 6 cyt. rozporządzenia, w przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 7:00-15:00). Powyższe ograniczenie jest spowodowane względami organizacyjnymi przy planowaniu procesu egzaminowania.

Wniosek o zmiane terminu egzaminu - przypadki losowe

Wniosek o zmiane terminu egzaminu

Wnioski można przekazać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając je na fax lub e-maila. Opłata za ten egzamin jest przeksięgowana na kolejny termin, lub w przypadku rezygnacji z egzaminu w naszym ośrodku podlega zwrotowi. W celu odebrania należności należy złożyć podanie o zwrot niewykorzystanej kwoty.

zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin na prawo jazdy

 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie skrócenia terminu rezygnacji z egzaminu państwowego