Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, 98-200 Sieradz ul. 3 Maja 7
tel. 43 822 62 68, 43 822 62 69, tel./fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego » Karta rowerowa

Karta rowerowa

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem 9/2016 Dyrektora WORD organizuje zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie Karty Rowerowej uczestniczy w dwudniowych zajęciach, które obejmują:

 

1) zajęcia teoretyczne (6 godzin) - z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych,

2) zajęcia praktyczne (2 godziny) - z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem, sprawdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności (egzamin teoretyczny i praktyczny).

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Kartę Rowerową wydaje nieodpłatnie Dyrektor WORD

 

Na szkolenie należy zabrać ze sobą legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości).

 

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

1) wypełniony przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela (wychowawcę) arkusz zaliczeń,

2) zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm.

 

Zapisu na szkolenie można dokonać siedzibie WORD Sieradz osobiście lub przez upoważnioną osobę.

 

Realizacja szkoleń dla osób zgłoszonych indywidualnie jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym w zależności od dostępności miejsc.

 

Zajęcia prowadzone są w WORD Sieradz

Do pobrania:

1) Regulamin szkolenia

2) Program szkolenia

3) Arkusz zaliczeń

4) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 155)