WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Egzaminy » Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

Tryb zapisu dla osób które rozpoczęły szkolenie po 19 stycznia 2013 r.

Przed przystąpieniem do egzaminów zdający musi złożyć następujące dokumenty:

 1. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 2. Wygenerowany przez wydział komunikacji numer Profilu Kandydata na Kierowcę (zobacz przykładowy numer PKK)
 3. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin

 

Tryb zapisu dla osób które rozpoczęły szkolenie przed 19 stycznia 2013 r.

Przed przystąpieniem do egzaminów zdający musi złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek (druk do pobrania w BOK)
 2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 3. Fotografię (3.5 x 4.5 cm , bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy)
 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
 6. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna (jeżeli kandydat nie ukończył 18 roku życia)
 7. Kserokopię posiadanego prawa jazdy: a. B (jeżeli ubiega się o kategorie: C, C1, D, D1) b. C, C1, D, D1 (jeżeli ubiega się o kategorie odpowiednio: B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E) c. A1, B1, C1, D1 (jeżeli ubiega się o kategorie odpowiednio: A, B, C, D)
 8. Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest żołnierzem ubiegającym się o prawo jazdy kategorii D lub D1

Cennik egzaminów

CENNIK OPŁAT ZA EGZAMINY NA PRAWO JAZDY (obowiązuje od 19 stycznia 2013 r.)

kategoria egzamin pełny egzamin teoretyczny egzamin praktyczny
AM 170,- 30,- 140,-
A1, A2, A 210,- 30,- 180,-
B 170,- 30,- 140,-
B1,C1,D1,T 200,- 30,- 170,-
C,D 230,- 30,- 200,-
B+E ------ ------ 200,-
C+E, C1+E, D+E, D1+E ------ ------ 245,-

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - z dnia 13 lipca 2012r. poz. 995. <pobierz>

Z wcześniej ustalonego terminu, można zrezygnować najdalej na dwa dni robocze zgłaszając ten fakt osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając stosowne oświadczenie drogą pocztową bądź faksem. Opłata za ten egzamin jest przeksięgowana na kolejny termin, lub w przypadku rezygnacji z egzaminu w naszym ośrodku podlega zwrotowi. W celu odebrania należności należy złożyć podanie o zwrot niewykorzystanej kwoty.