WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Szkolenia » Obligatoryjne 3-dniowe warsztaty dla egzaminatorów

Obligatoryjne 3-dniowe warsztaty dla egzaminatorów

Coroczne, obligatoryjne 3-dniowe warsztaty dla egzaminatorów organizowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.

Program szkolenia jest zatwierdzany przez marszałka województwa

Uwaga! Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów, w przypadku nieprzedłużenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo (w roku ubiegłym) w warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów.

Podstawa prawna:

- Ustawa o kierujących pojazdami,

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym,

- Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia pojazdami, szkolenia, egzaminowania, i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Karta zgłoszenia na szkolenie w formacie pdf

harmonogram szkolenia w formacie pdf

Terminy szkoleń tel. 043-822 62 68/ 822 62 69