WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Szkolenia » Szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, wstępnej uzupełniającej i szkolenia okresowego

Szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, wstępnej uzupełniającej i szkolenia okresowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 28/2011 Dyrektora WORD organizuje szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, wstępnej uzupełniającej i szkolenia okresowego. WORD wpisany jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod numerem 021Ł (skan zaświadczenia). Kierowcy, którzy ukończyli kursy prowadzone przez WORD Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu i ich dane znajdują się w dokumentacji organizatora, otrzymują 10% zniżkę w opłatach.

 

 

- Kwalifikacja wstępna: szkolenie dla kierowców, którzy prawo jazdy kategorii D, D1 uzyskali po 10.09.2008 roku, w wymiarze 280 godzin w tym:

* część podstawowa - 195 godzin zajęć teoretycznych

* część specjalistyczna - 65 godzin zajęć teoretycznych

- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

- 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Zasady przeprowadzania szkolenia określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia 28/2011 Dyrektora WORD w Sieradzu.

skan zarządzenia Dyrektora i skan regulaminu szkolenia

Program szkolenia obejmuje zakres tematyczny wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U, z 2010 r. Nr 53, poz 314).

pobierz kalendarz szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zgłoszenia i informacje pod numerem telefonu 043 822 62 68

adres e-mail sekretariat@wordsieradz.pl

pobierz kartę zgłoszenia na kurs.

 

 

 

- Szkolenia okresowe dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii:

D, D1, D+E, D1+E

C, C1, C+E, C1+E

w wymiarze 35 godzin realizowanie są wg programu szkolenia obejmującego zakres tematyczny wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U, z 2010 r. Nr 53, poz 314).

Szkoleniami okresowymi są objęci kierowcy dla których stosuje się przepisy ustawy o transporcie drogowym

SZKOLENIA ORGANIZUJEMY W WEEKEND-Y !!!!

Zasady przeprowadzania szkolenia określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia 28/2011 Dyrektora WORD w Sieradzu.

skan zarządzenia Dyrektora i skan regulaminu szkolenia

pobierz kalendarz szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zgłoszenia i informacje pod numerem telefonu 043 822 62 68

adres e-mail sekretariat@wordsieradz.pl

pobierz kartę zgłoszenia na kurs.