WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Szkolenia » Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego powodujące zmniejszenie o 6 liczby punktów karnych


Podstawa prawna

1.Art 130. ust.3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.), kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

2.§ 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz 488) odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

Warunki uczestnictwa:

  • w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy nie przekroczyli 24 punktów karnych,
  • w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy nie krócej niż 1 rok,
  • odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
  • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Lp. Temat Liczba godzin Prowadzący
1. Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 2 Policjant ruchu drogowego
2. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych 1 Policjant ruchu drogowego
3. Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym 3 Psycholog
Razem 6

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia osobie uczestniczącej oraz przesłaniem takiegoż zaświadczenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z miejscem zamieszkania.

Cena szkolenia 350zł

 

Zasady przeprowadzania szkolenia określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia 2/2003 Dyrektora WORD w Sieradzu.

skan zarządzenia Dyrektora i skan regulaminu szkolenia

 

Szkolenia odbywają się w soboty pracujące WORD

 

Dokumenty, które należy złożyć:

  • potwierdzenie zapłaty

 

Numer rachunku bankowego: 02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 043-822 62 68
lub w siedzibie WORD Łódź Oddział Terenowy w Sieradzu w godz. 7.00 - 15.00

adres e-mail sekretariat@wordsieradz.pl lub szkolenia@wordsieradz.pl