WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Wiadomości

Wiadomości

22-04-2020, 09:17
OT WORD Sieradz został wyznaczony przez Marszałka Województwa jako jeden z punktów, w którym są rozdawane bezpłatne maseczki. Łącznie 1 000 000 maseczek wielorazowego użytku trafi do województwa łódzkiego.

 

15-03-2020, 19:59

UWAGA!!!

Zarządzeniem dyrektora WORD Łódź z dniem 16 marca 2020 r. odwołuje się:

- wszelkie kursy i szkolenia organizowane przez WORD Łódź

- wstrzymuje się zapisy na egzaminy państwowe na prawo jazdy bezpośrednio w ośrodku jak i za pośrednictwem sieci internet - platformy Info-Car.

- odwołuje się wyznaczone w okresie od 16 marca 2020 wszystkie egzaminy państwowe na prawo jazy, z wyłączeniem tych, których przeprowadzenie jest konieczne bądź wymagane odrębnymi przepisami

- zaprzestaje się bezpośredniej obsługi klienta na terenie WORD Łódź (w tym oddziale terenowym w Sieradzu). Zaleca się kontakt telefoniczny (43 822 10 22) lub mailowy (sekretariat@wordsieradz.pl)

 

12-02-2020, 10:53

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Oddział Terenowy w Sieradzu zaprasza Państwa, nauczycieli wychowania komunikacyjnego izainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty:

Przeszkolenie specjalistyczne nauczycieli sprawdzających umiejętności uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej

 

 

 

 

14-11-2019, 08:58
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu informuje, że od dnia 01 stycznia 2020 roku będzie obowiązywało nowe rozmieszczenie zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym

 

25-06-2019, 07:19
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Sieradzu Informuje,

że w dniu 01.07.2019r. o godz. 9:00 organizuje szkolenie z zakresu:

Zmiany w egzaminowaniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia i egzaminowania.

 

30-05-2019, 14:11
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wSieradzu informuje, że od dnia 3.06.2019 roku istnieje możliwość najmu placów manewrowych w WORD w Sieradzu.

 

14-03-2019, 11:54
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu zapraszają Państwa, nauczycieli wychowania komunikacyjnego i zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych, posiadających prawo jazdy dowolnej kategorii, na warsztaty pod tytułem: Przeszkolenie specjalistyczne osób sprawdzających wiedzę i umiejętności w zakresie karty rowerowej

 

07-03-2019, 08:19

Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje, wzorem lat ubiegłych wroku szkolnym 2018/2019 ogólnopolskie turnieje z zakresu bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz realizowanymi w szkołach zagadnieniami zzakresu wychowania komunikacyjnego:

1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

2. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

21-11-2018, 11:38

Komunikat dotyczący egzaminów na kategorię A, A1, A2, AM

 

 

 

 

19-09-2018, 13:59

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się 24 wrzesnia w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi, ul Kilińskiego 145.

Udział w kongresie jest bezpłatny.

Szczegóły dotyczące w/w wydarzenia dostępne sa na stronie www.bioeconomy.lodzkie.pl

 

 

 

31-08-2018, 08:29

Regulamin konkursu dla uczniów placówek oświatowych na noszenie odblasków przez uczniów i opiekunów, którzy idą do lub ze szkoły "ODBLASK -Świeć przykładem"

 

Regulamin konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni na utworzenie aplikacji edukacyjnej (strony internetowej), mającej na celu wypracowanie nawyków i umiejętności wśród uczestników ruchu drogowego, bezpiecznego korzystania z dróg, uczącą prawidłowych zachowań i przepisów ruchu drogowego

 

 

18-07-2018, 10:33
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, iż z dniem 18.07.2018 egzamin na kategorię D przeprowadzany będzie na autokarach marki Mercedes-Benz Integro O 550 lub BOVA FUTURA.
27-04-2018, 11:48

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu z siedzibą: ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną, adres: sekretariat@wordsieradz.pl lub telefonicznie 43 822 62 68, 43 822 62 69, tel./fax 43 822 62 67.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.

5. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy będzie niemożliwa.

6. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy.

7. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Administrator - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest adw. Justyna Kwiatkowska-Lendzion.

Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej justyna.kwiatkowska-lendzion@wordsieradz.pl - niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.

Dodatkowo, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu podaje, iż na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 232) osoba egzaminowana zostaje przydzielona do egzaminatora. W celu bieżącego wskazania osobie egzaminowanej, w którym pojeździe będzie zdawała egzamin praktyczny i skierowania osoby egzaminowanej do właściwego pojazdu, dane osoby egzaminowanej wyłącznie w postaci imienia i nazwiska zostaną odczytane przez koordynatora.
27-04-2018, 11:33

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz osób korzystających z innych usług świadczonych przez Administratora

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzuz siedzibą: ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@wordsieradz.pl lub telefonicznie 43 822 62 68, 43 822 62 69, tel./fax 43 822 62 67.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest adw. Justyna Kwiatkowska-Lendzion. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej : justyna.kwiatkowska-lendzion@wordsieradz.pl - niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych - wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia - są przepisy następujące przepisy - w zależności od rodzaju czynności, kursu lub szkolenia:

- ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011 Dz. U. 2017.978 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1655)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 24 lutego 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 231, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2252)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu z dnia 18 grudnia 2012 r.(Dz.U. z 2013 r. poz. 9)

- ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U.2017r. poz.1260)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 488)

- ustawa otransporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r.(Dz.U. z 2017 r. poz. 151)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 143)

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 169)

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z dnia 29 maja 2012 r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 619)

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r.w sprawie uzyskiwania karty rowerowej - Dz. U. z 2013r. poz. 512

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu, kursu, lub wykonania innej usługi.

6. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia szkolenia lub kursu będzie niemożliwa.

7. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności wymaganych danym procesem szkolenia lub kursu, lub określonej zakresem umowy zawieranej w związku wykonywaniem usługi.

8. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

9. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Wobec fakultatywności uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także w przypadku zgłoszenia się przez Państwa do Administratora z zamiarem zawarcia umowy na wykonanie usługi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu na Państwa rzecz, podstawę przetwarzania stanowi również zgoda Państwa na przetwarzanie danych w określonym rozmiarze, zakresie i celu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator zaprzestanie ich przetwarzania w określonym celu, z wyjątkiem sytuacji, w której wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej oraz gdy dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

14-03-2018, 14:17

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

oraz

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

zaprasza na

"Przeszkolenie specjalistyczne osób sprawdzających wiedzę i umiejętności w zakresie karty rowerowej"

 

 

 

05-03-2018, 14:41

 

 

XXXXI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA WRUCHU DROGOWYM 2018

XXII OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY 2018

 

 

 

 

29-01-2018, 14:13
Rozpoczęły się ferie zimowe w województwie łódzkim. W trosce o bezpieczeństwo dzieci policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu wraz z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przeprowadzili akcję „Trzeźwy poranek - bezpieczny pieszy".

16-10-2017, 08:31

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego informuje o możliwości wynajęcia (na godziny) placu manewrowego na kategorię A znajdującego się na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy przy ul Sikorskiego 1.

 

 

27-09-2017, 13:12
test
26-09-2017, 09:34
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, zawiadamia, że w okresie od 27 listopada 2017r. do 09 marca 2018r. będą wstrzymane egzaminy praktyczne dla osób ubiegających się na prawo jazdy kat. AM (motorowery), A, A1, A2 (motocykle).

Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo osób ubiegających się o prawo jazdy w trudnych warunkach zimowych.
07-03-2017, 08:04
Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wydział Edukacji UMŁ organizuje, wzorem lat ubiegłych wroku szkolnym 2016/2017 ogólnopolskie turnieje z zakresu bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz realizowanymi w szkołach zagadnieniami zzakresu wychowania komunikacyjnego:

1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

30-01-2017, 10:45

 

 

"Po prawko do Sieradza" artykuł z Dziennika Łódzkiego

 

 

17-01-2017, 14:17

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

oraz

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

zapraszają Państwa, nauczycieli wychowania komunikacyjnego i zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych, posiadających prawo jazdy dowolnej kategorii, na warsztaty

Przeszkolenie specjalistyczne osób sprawdzających wiedzę i umiejętności w zakresie karty rowerowej

 

04-01-2017, 11:43

Pracownicy Działu BRD i Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu w ścisłej współpracy z przedstawicielami Komend Powiatowych Policji przeprowadzili kolejną edycję akcji „Mikołaj na drodze", która odbyła się w dniach 6 i 10 grudnia 2016 r.

 

 

 

22-12-2016, 08:55

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, iż z dniem 18.03.2017 egzamin na kategorię A1 przeprowadzany będzie na motocyklu KTM Duke 125.

22-11-2016, 08:40
Kuratorium Oświaty, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie T., Sieradzu, Skierniewicach zapraszają do udziału w konkursie na najlepszy amatorski plakat poruszające tematykę zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze strony nietrzeźwych kierowców samochodów.


22-11-2016, 08:33
Kuratorium Oświaty, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach zapraszają do udziału w konkursie na najlepszy amatorski plakat propagujący noszenie elementów odblaskowych przez pieszych, rowerzystów i motorowerzystów bez wglądu na porę i warunki atmosferyczne.


28-09-2016, 12:18

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, zawiadamia, że w okresie od 28 listopada 2016r. do 18 marca 2017r. będą wstrzymane egzaminy praktyczne dla osób ubiegających się na prawo jazdy kat. AM (motorowery), A, A1, A2 (motocykle).

Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo osób ubiegających się o prawo jazdy w trudnych warunkach zimowych.

01-08-2016, 11:36

Pracownicy Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu odwiedzili w dniach 27 i 28 lipca dzieci przebywające na wypoczynku w Załęczańskim Grodzie.


 

 

23-06-2016, 08:49

 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wraz z Łódzkim Kuratorem Oświaty oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim ogłaszają konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: "Odblask - Świeć przykładem"

05-05-2016, 14:49

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu zaprasza na Eliminacje Wojewódzkie XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau

 

 

16-02-2016, 08:15

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, iż z dniem 01.03.2016 egzamin praktyczny na kategorie T przeprowadzany będzie na nowym pojeździe marki ZETOR PROXIMA 90 oraz przyczepie PRONAR T663/2

 

 

11-02-2016, 11:34

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje o możliwości rezerwacji terminu egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz dokonania opłaty przez internet. Link do systemu Info-car znajduje się w górnej części strony.

Po zalogowaniu się pojawia się lista dostępnych egzaminów, z której możemy wybrać termin najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom. Za tak dokonaną rezerwacje możemy zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. Przelew internetowy obsługuje kilkanaście najpopularniejszych polskich banków. I to już wszystko... wystarczy oczekiwać na potwierdzenie przez pracownika BOK zapisu na wybrany przez siebie egzamin lub ewentualnego komunikatu o konieczności uzupełnienia brakujących informacji. Rezygnacji z egzaminu również można dokonać przez internet ale nie później niż na 3 dni przed terminem egzaminu.

Operator usługi PWPW S.A. Pobiera 2 PLN za każdą płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem strony info-car.pl.

10-02-2016, 14:17

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

zapraszają Państwa, nauczycieli wychowania komunikacyjnego izainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych, posiadających prawo jazdy dowolnej kategorii, na warsztaty:

Przeszkolenie specjalistyczne osób sprawdzających wiedzę i umiejętności w zakresie karty rowerowej

 

10-12-2015, 14:26
Tradycyjnie, już po raz kolejny 7 grudnia odbyła się akcja profilaktyczna Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu i Komend Powiatowych Policji związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W policyjny patrol wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego wyruszył Święty Mikołaj. Tym razem odwiedził uczniów ze szkół podstawowych w powiecie sieradzkim, łaskim, zduńsko wolskim, poddębickim, wieluńskim, pajęczańskim i wieruszowskim.
13-10-2015, 13:18
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z § 17pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami , szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, zawiadamia, że w okresie od 23 listopada 2015r. do 18 marca 2016r. będą wstrzymane egzaminy praktyczne dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM (motorower), A, A1, A2 (motocykle).
Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo osób ubiegających się o prawo jazdy w trudnych warunkach zimowych.

 

24-06-2015, 10:41

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzuz początkiem lipca 2015 rozpoczyna organizowanie kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

 

szczegóły

 

 

12-06-2015, 12:16

W załączeniu treść zawiadomienia

 

 

22-05-2015, 09:55

zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia

 

w załączeniu treść zapytania

 

oraz pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego

 

 

 

 

31-03-2015, 08:27

W związku z przebudową ulicy POW na odcinku od ronda do dworca PKP zmieniona zostaje trasa na kategorię AM.

Nowa tymczasowa trasa przebiegać będzie następującymi ulicami:

Wyjazd z siedziby WORD przy ulicy 3-go Maja 7, następnie Armii Krajowej, Aleją Grunwaldzką, zawracanie na wysokości stacji paliw Shell, Aleja Grunwaldzka, Jana Pawła II, Rondo, Tadeusza Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Aleja Pokoju, Jana Pawła II, Aleja Grunwaldzka, Armii Krajowej, 3-go Maja, Jana Pawła II, Grzesika i Piwnika, Armii Krajowej, 3-go maja powrót na plac manewrowy.

12-03-2015, 14:07

Szanowni Państwo !

Przedstawiamy ofertę zajęć edukacyjnych dla uczniów gimnazjów. Zajęcia organizowane i finansowane są przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu w ramach swoich zadań statutowych. Szkoła ma możliwość uatrakcyjnienia zajęć w ramach edukacji dla bezpieczeństwa, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Szczególy dotyczące daty i czasu trwania zajęć uzgodnimy telefonicznie lub mailowo. Oferta dotyczy wyłącznie gimnazjów z terenu działania sieradzkiej Delegatury Kuratorium Oświaty, co jest tożsame z rejonem oddziaływania WORD w Sieradzu. Decyzja o przeprowadzeniu zajęć przez specjalistów z WORD (egzaminatorzy) podejmowana będzie według kolejności zgłoszeń. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień bądź ustalenia szczegółów. Oferta dotyczy terminu od kwietnia do końca roku szkolnego, jednak nie dajemy gwarancji że uda nam się zrealizować potrzeby wszystkich chętnych. Zapraszam do kontaktu.

02-02-2015, 12:34
2 lutego 2015 roku od godzin porannych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wieluńskiej komendy na krajowej "74" relacji Wrocław - Warszawa, na głównym skrzyżowaniu w Wieluniu, gdzie krzyżują się z drogi krajowe nr 45 i 74 prowadzili działania represyjno - prewencyjne.

27-11-2014, 08:55

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wraz z WORD-ami woj. łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Zarządem Okręgowym PZM w Łodzi ogłosza konkurs na najlepszy amatorski film i „mem" poruszający tematykę zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze strony nietrzeźwych kierowców samochodów.

 

 

06-10-2014, 09:15

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, że w dniach 21-23.10.2014 r, w siedzibie ośrodka organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów dla kategorii A, B, C, D, T

 

 

 

05-09-2014, 09:04

 

 

W załączeniu zarządzenie Dyrektora WORD w Sieradzu dotyczące egzaminu praktycznego na pojeździe podstawionym przez OSK

 

 

02-09-2014, 13:41

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, że z dniem 01.09.2014 przywrócona zostaje możliwość zapisów na egzaminy teoretyczny i praktyczny przez telefon.

 

43 822 10 22

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

 

 

27-08-2014, 12:29

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje,
że z dniem 27 sierpnia 2014 zawieszona zostaje możliwość ustalania terminu egzaminów za pośrednictwem telefonu.
O terminie przywrócenia usługi poinformujemy w najbliższym czasie.

 

 

Za niedogodność tę serdecznie przepraszamy

 

09-07-2014, 21:31

 

W załączeniu ogłoszenie Dyrektora WORD-u w  Sieradzu dotyczące obsługi klientów w dniu 12.07.2014

 

 

21-01-2014, 13:38
Dnia 20 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe w naszym województwie. Policja wzmogła kontrole drogowe stanu pojazdów i trzeźwości kierowców. W tym dniu pracownicy WORD uczestniczyli wraz z policjantami KP Policji w Wieluniu w akcji „Trzeźwy poranek".
23-10-2013, 11:33

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, iż istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu telefonicznie pod numerem

43 822 10 22

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

27-08-2013, 11:14

Ogłoszenie

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, że w dniach 11-13.10.2013 roku w siedzibie ośrodka organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami art. 62 pkt 3).

 

Koszt szkolenia 450 zł.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.10.2013 roku.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie wordsieradz.pl w dziale szkolenia, w siedzibie WORD lub pod numerem telefonu 43 822 62 68.

 

09-05-2013, 11:46

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu zaprasza na Eliminacje Wojewódzkie XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego pod honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia, które odbędą się w dniu 24 maja 2013 roku.

 

 

 

23-04-2013, 13:53

 

 

Rozporządzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego

 

 

07-02-2013, 09:36

 

 

W załączeniu treść ogłoszenia

 

 

18-01-2013, 14:00

 

Od dnia 19 stycznia 2013 zaczynają obowiązywać nowe wysokosci opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na wszystkie kategorie prawa jazdy...

 

 

20-12-2012, 13:21

 

W dniach 6-7 grudnia 2012 roku pracownicy Działu BRD i Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przeprowadzili kolejną edycję akcji „Mikołaj na drodze"

 

 

 

20-12-2012, 10:17

 

 

Informujemy, iż od dnia 08 kwietnia 2013 egzaminy praktyczne na kategorię "B" będą się odbywały wyłącznie na samochodach KIA Rio

 

 

17-11-2012, 09:30

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z § 30ust. 7 pkt 1 Rozporządzenia Infrastruktury z dnia 27 października 2005r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005r,poz. 1834) zawiadamia, że w okresie od 26 listopada 2012r do 22 marca 2013r będą wstrzymane egzaminy praktyczne dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A i A1 (motocykle). Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo osób ubiegających się o prawo jazdy w trudnych warunkach zimowych.


21-08-2012, 13:54

Wdniach 13 -14 sierpnia br. pracownicy WORD-ów województwa łódzkiego wraz z funkcjonariuszami KW Policji w Łodzi prowadzili akcję Karta Rowerowa.

 

17-08-2012, 09:28
W dniach od 6 do 10 sierpnia WORD w Sieradzu prowadził szkolenie dla uczestników wypoczynku organizowanego przez MOSiR w Sieradzu.
12-06-2012, 09:17

W dniu 5 czerwca br. w Ośrodku ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD. Podczas posiedzenia dokonano uroczystego otwarcia stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego wybudowanego przy zaangażowaniu środków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Sieradzu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach. Wśród wielu gości w uroczystości uczestniczyła wojewoda łódzka Jolanta Chełmińska i wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl

15-05-2012, 12:17

WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE XXXV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SIERADZ 2012

W dniu 11.05.2012 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Sieradzu obyły się pod patronatem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, wojewódzkie eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do turniejowych zmagań przystąpiły 43 drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów, reprezentujące powiaty województwa łódzkiego.

 

07-05-2012, 13:46
Eliminacje Wojewódzkie XXXV Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
Sieradz 11 maja 2012
Mapka Dojazdu
Program Ramowy
Plan Miasteczka Ruchu Drogowego
Regulamin Turnieju
30-04-2012, 14:21

20 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej, trzyosobowe reprezentacje 11 gimnazjów i 10 szkół podstawowych zmierzyły się w walce o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu w ramach powiatowych eliminacji XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

 

30-04-2012, 14:06

13 kwietnia w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu odbyły się eliminacje regionalne XVI Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do eliminacyjnych zmagań i walki o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu przystąpiło 10 drużyn z powiatów łaskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego i zduńskowolskiego.

 

14-12-2011, 12:15
W dniach 5-7 grudnia 2011 roku pracownicy Działu BRD i Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przeprowadzili kolejną edycję akcji „Mikołaj na drodze"

 

10-11-2011, 12:09

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z § 30 ust. 7 pkt l Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005r. poz. 1834) zawiadamia, że w okresie od 21 listopada 2011 r. do 17 marca 2012 r. będą wstrzymane egzaminy praktyczne dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A i Al (motocykle). Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo osób ubiegających się o prawo jazdy w trudnych warunkach zimowych.

 

 

02-09-2011, 14:10
Ogłoszenie nieaktualne !!!
25-08-2011, 09:42

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu posiada do sprzedaży przedmioty niskocenne.

Potencjalni nabywcy winni złożyć pisemną ofertę na zakup wskazanego przedmiotu wsekretariacie WORD w Sieradzu ul. 3 Maja 7.

O wyborze oferty decyduje kolejność jej złożenia.

Po powiadomieniu oferenta kupujący w ciągu 2 dni wpłaci pełną należność w kasie WORD i odbierze zakupiony towar.

 

Ogłoszenie nieaktualne !!!

17-08-2011, 11:58

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu posiada do sprzedaży 110 m2 kostki betonowej szarej z rozebranego placu manewrowego w cenie 8 zł za 1 m2 brutto.

 

Ogłoszenie nieaktualne !!!

25-06-2011, 14:13

Informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2011 wejście do siedziby WORD Sieradz znajduje się od strony

ulicy Armii Krajowej

 

21-06-2011, 09:11

  W dniu 18 czerwca 2011 roku WORD był organizatorem sprawdzianu wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania karty motorowerowej. Sprawdzian cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Niestety poziom przygotowania zdających oceniamy jako słaby.

 

26-05-2011, 12:22

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, że posiada do zbycia:

Brama używana bez słupków (dwa skrzydła) w cenie 290,00 zł brutto

Przęsło metalowe ogrodzeniowe (uszkodzone) w cenie 20,00 zł brutto

Kask NOLAN (biały) w cenie 60,00 zł brutto

Kask NOLAN (czerwony) w cenie 60,00 zł brutto

Zgłoszenie nabycia proszę składać w Sekretariacie WORD do dnia 27.05.2011r.

O nabyciu będzie decydowała kolejność złożonych ofert.

 

Ogłoszenie nieaktualne !!!

24-05-2011, 12:51

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu zaprasza gimnazjalistów na sprawdzian wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania karty motorowerowej. Uczniowie, którzy odbyli szkolenie i spełniają ustawowe wymagania mogą zgłaszać się z rodzicem/opiekunem bądź nauczycielem w dniu 18 czerwca 2011 roku od godz. 9:00 w Gimnazjum Nr 1 im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu, ul Grunwaldzka 10 (miasteczko ruchu drogowego obok pływalni SP Nr 10).

14-04-2011, 13:46
Pragniemy poinformować, iż sobota 07.05.2011r. będzie dniem pracy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Sieradzu w zamian za dzień 02.05.2011r., który będzie dniem wolnym od pracy.
31-12-2010, 11:03

UWAGA !

Od 01.01.2011r. zapłata za świadczenie usług badań psychologicznych powinna zostać dokonana za pośrednictwem: poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej

 

10-11-2010, 09:39

   9 października 2010 roku (sobota) , uczniowie spełniający ustawowe wymagania, przystąpili do sprawdzianu wiedzy i umiejętności niezbędnych do ubiegania się o wydanie karty motorowerowej. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności prowadzone przez egzaminatorów, odbywało się w WORD w Sieradzu, ul. 3-go Maja 7.

05-10-2010, 14:09

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy że w dniu 9 października 2010 roku (sobota) , uczniowie gimnazjów spełniający ustawowe wymagania, mogą przystąpić do sprawdzianu wiedzy i umiejętności niezbędnych do ubiegania się o wydanie karty motorowerowej.

21-06-2010, 13:23

 

27-04-2010, 12:58

23 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu odbyły się eliminacje regionalne XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczestniczyło w nich 10 drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z pięciu powiatów województwa łódzkiego : wieruszowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, zduńskowolskiego i sieradzkiego.

 

27-04-2010, 12:10

Trzyosobowe reprezentacje 12 szkół podstawowych i 11 gimnazjów zmierzyły się w walce o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu w ramach eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zawody odbyły się 20 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej.

12-04-2010, 08:43
W dniu 9 kwietnia 2010 r. w Gimnazjum w Goszczanowie odbyły się gminne eliminacje do Turnieju BRD szkół podstawowych i gimnazjów . Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i znacznymi umiejętnościami jazdy. Trzech uczestników bezbłędnie przejechało rowerowy tor przeszkód.
07-04-2010, 11:30
Przełom marca i kwietnia to bardzo pracowity okres dla działu BRD. Pracownicy działu pomagają gminom w przeprowadzaniu Gminnych Konkursów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które stanowią eliminacje do konkursu powiatowego.
22-03-2010, 11:38
   
13-01-2010, 14:42

W dniu 7 grudnia 2009 roku pracownicy działu BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu w strojach mikołaja we współpracy z funkcjonariuszami wydziałów ruchu drogowego Komend Powiatowych Policji przeprowadzili cykliczną akcję „Mikołaj na drodze 2010"

12-11-2009, 08:12


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, zgodnie z § 30ust. 7 pkt 1 Rozporządzenia Infrastruktury z dnia 27 października 2005r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005r,poz. 1834) zawiadamia, że w okresie od 23 listopada 2009r do 20 marca 2010r będą wstrzymane egzaminy praktyczne dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A i A1 (motocykle). Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo osób ubiegających się o prawo jazdy w trudnych warunkach zimowych.04-11-2008, 10:56

11 trzyosobowych drużyn zmierzyło się w walce o czołowe miejsca w tegorocznej edycji Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Finał eliminacji regionalnych odbył się w Sieradzu 11 kwietnia 2008 roku.

Regulamin turnieju obejmował cztery konkurencje:

  • rozwiazanie testu pisemnego wielokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań;
  • sprawdzian z umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej;
  • jazda sprawnościowa motorowerem po ustalonej trasie;
  • jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta"
06-10-2008, 18:16

Zarządzenie nr 3/2008 roku Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu
z dnia 19 września 2008 roku


w sprawie organizacji szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. 2008 r Nr 132, poz. 839, ) postanawiam, co następuje:

§1.

Począwszy od miesiąca września 2008r organizować szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym zgodnie z przepisami prawa.

§2.

Program oraz zasady prowadzonych szkoleń określa regulamin, który stanowi Załącznik nr 1 do tego zarządzenia

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz w formacie PDF

17-07-2008, 23:55

21 kwietnia 2008 roku do walki o zwycięstwo w turnieju na szczeblu powiatu pajęczańskiego przystąpiły reprezentacje 6 szkół podstawowych i 5 gimnazjów publicznych.

Pajęczno 2008

18-04-2008, 00:55

Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz było w tym roku miejscem sportowej rywalizacji w walce o prymat w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Eliminacje na szczeblu powiatu sieradzkiego odbyły się 18 kwietnia 2008 roku.

66 zawodników reprezentujacych 12 szkól podstawowych i 10 gimnazjów publicznych musiało zmierzyć się z dwoma zadaniami. Pierwsze z nich to rozwiązanie testu pisemnego zawierającego 25 pytań dotyczacych zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znajomości znaków drogowych, oceny sytuacji w ruchu drogowym i i sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoły podstawowe miały test jednokrotnego wyboru natomiast gimnazja wielokrotnego wyboru co znacznie zwiększło stopień trudności testu.